Zoom Logo

Kinderen in een migratiecontext. Sessie 1 - Recht - Shared screen with speaker view
Ellen Desmet
02:09
Welkom!
ria cabus
10:00
Is hier al iets te horen ? Want mijn pc is wel erg stil.
diirk moons
10:31
Neen, er gebeurt nog niets
diirk moons
10:39
Goeieavond
ria cabus
10:44
okido
diirk moons
10:54
Nu horen we Ellen
Wendy Claes
11:00
Goedemiddag
Lucia Dewitte
11:12
hallo
Nbmv Sint-Truiden
11:19
Goedemiddag
Nathalie Gaf
11:31
Goedemiddag!
X M
11:32
Hallo iedereen!
Ellen Desmet
11:32
U mag de micro uitzetten, camera mag aan voor wie dat wenst
Bert Van Vossole
11:48
te info, ik besef dat de camera corona tegen houdt, maar ik zit in een omgeving waarbij ik het mondmasker moet dragen ;-)
Nbmv Sint-Truiden
12:24
Hetzelfde hier Bert :)
Jinske Verhellen
14:33
Graag micro's uitzetten want anders horen we echo. Dank.
Lynn Verrydt
50:11
Zeer sterk, dankjewel!
X M
50:30
Ik word hier heel verdrietig van
Wendy Claes
50:30
Dank je!
Els Strackx
50:33
Heel erg bedankt!
Els Strackx
50:39
Dankjewel voor de uiteenzetting!
Jinske Verhellen
50:42
Wat kan een mens nu zeggen?
Hilt Teuwen
50:59
dankjewel. zo herkenbaar!
Dirk Geldof
51:03
dank om dit te delen!
Paul Soete
51:55
Hartelijk dank voor deze interessante uiteenzetting.
Charlotte Coenen
52:29
Ik weet niet goed hoe ik een handje moet opsteken, maar hierbij mijn handje!
Ellen Desmet
52:46
OK Charlotte, dankjewel!
Bert Van Vossole
53:01
(onderaan icoontje reactions >> raise hand)
Mileen Christiaens
53:29
Wat kan je als eerstelijnshulpverlener betekenen voor minderjarigen? Welke tips heb je als wij met hen in aanraking komen en er veel wantrouwen is?
Joke Elst
53:56
Hartelijk dank voor je uiteenzetting. Zo herkenbaar als voogd!
Emily Debaes
54:40
Hoe verloopt het contact met de jongere via tolken? Gaat dit altijd vlot? Ik kan me voorstellen dat het nog moeilijker is wanneer je juridische termen moet verklaren…
Lucia Dewitte
54:42
verschillende mensen hebben post traumatische stress, vastgesteld door psychiaters hier, opgedaan in Griekenland, ook kinderen, en moeten dan door hun "Dublin" terug naar daar??
Judith Vranken
56:32
Als ze hier al een asielaanvraag hebben gedaan, kunnen ze dan nog een aanvraag doen in een ander Europees land? Ik dacht van niet owv Dublin
Sanne Laebens
57:46
ik ga geregeld helpen in Duinkerke, hoe kan het gerechtvaardigd worden dat er wekelijks ontruimingen gebeuren en de mensen hun spullen zomaar vernietigd worden?
Caroline Spaas
01:00:11
Benieuwd naar uw opvattingen over de zin van de vernoemde psycho-affectieve testen in leeftijdsbepaling. Ik moet er zelf meer over opzoeken, maar ik mijn eerste gevoel is dat traumatische stressoren verbonden aan collectief geeld en vlucht ook sterk kunnen ingrijpen op psycho-affectieve ontwikkeling van kinderen/jongeren. Hoewel het dus wellicht een meerwaarde zou kunnen zijn naast medische leeftijdsbepalingsmethodes, is de betrouwbaarheid misschien toch ook een allesbehalve evident gegeven?
Lucia Dewitte
01:03:04
in welke mate zijn die psycho affectieve testen ook cultureel bepaald??
Jinske Verhellen
01:04:07
Idee om in België class action/collectieve vordering uit te werken om praktijk leeftijdstesten ter discussie te stellen?
Plate-forme Mineurs en exil - Platform Kinderen op de vlucht
01:04:28
Jinske Verhellen stelt ook voor om de burgerlijke rechter een grotere rol te laten spelen, welke mogelijkheden zie je als advocaat in de praktijk?
Michiel Humblet
01:04:43
Bestaan er statistieken over hoe vaak leeftijdstesten leiden tot een conclusie van minderjarigheid vs. meerderjarigheid? Bestaat er volgens u een risico dat de onnauwkeurigheid van deze leeftijdstesten leidt tot een "praktijk" waarbij asielzoekers die beweren minderjarig te zijn toch redelijk systematisch als meerderjarig worden bestempeld?
Plate-forme Mineurs en exil - Platform Kinderen op de vlucht
01:05:27
Michiel, over het algemeen genomen wordt 70% van de jongeren die een medisch leeftijdsonderzoek ondergaan als meerderjarig bestempeld na de test.
Bert Van Vossole
01:05:56
(dus bij diegenen waar twijfel wordt geuit, niet bij alle niet-begeleide minderjarigen)
Caroline Spaas
01:05:59
Erg helder, merci!
Hilt Teuwen
01:09:00
(straat)jongeren uit Noord-Afrika hebben een heel ander traject, zowel in hun land van herkomst, onderweg en hier. Hoe ga je daar als advocaat mee om? Zij hebben dikwijls eerder een jeugdadvocaat en jeugdrechter toegewezen gekregen dan een advocaat vreemdelingenrecht.
Mileen Christiaens
01:13:17
Ik vond het toch een waardevol advies, waarvoor dank!
Sanne Laebens
01:15:02
Hoe kunnen mensenrechten zo geschonden worden binnen Europa? zijn er geen sancties tegen wat er gebeurt in bv de Balkan route?
Guido Demuynck
01:15:08
Bedankt Benoit, je hebt dit op een zeer menselijke manier uitgelegd.
Ingrid Declunder
01:15:23
Eens vragen aan de jongere wat ze nu begrepen hebben van je uitleg, geeft goede feedback… althans meer dan jaja ;-)
Ellen Desmet
01:15:27
dit is de beslissing in kindvriendelijke taal van de RvV: https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a206213.an_.pdf
Emily Debaes
01:19:20
Bedankt!
Mieke Timmerman
01:19:56
Dankjewel voor deze interessante uiteenzetting. We mogen ook niet vergeten dat het groeipakket voor jongeren ook een motivatie kan zijn om aan te geven minderjarig te zijn,...
Ellen Vandamme
01:19:59
+18 jarigen komen dan meestal terecht in een traject NT2 of ALFA NT2 bij een CVO of CBE
Ingrid Declunder
01:20:05
groeipakket
Charlotte Coenen
01:21:14
Ik moet er jammer genoeg vandoor, maar heel erg bedankt!!
X M
01:22:12
Ik moet helaas gaan, hoewel het allemaal nog zo interessant is! Ik kijk uit naar de opname. Mijn vraag was of minderjarige die meer dan een jaar in procedure is (wachten op interview CGVS) en daardoor overgaat naar meerderjarigheid, later toch nog gezinshereniging kan aanvragen? Met andere woorden: moeten we ons zomaar neerleggen bij het verlies aan rechten door van minderjarigheid naar meerderjarigheid te gaan als de oorzaak hiervan een (onmenselijk) lange proceduretijd is?
Bert Van Vossole
01:22:37
X M, ja dat kan maar beperkt tot 3 maanden na erkenning
Joke Hanser
01:22:54
Ik moet ook jammer genoeg door. het was zeer nteressant. Bedankt!
Louise Vancouillie
01:26:12
Bedankt, is bijzonder interessant. Moet er jammer genoeg vandoor.
Liesbeth Smeuninx
01:26:40
Dankjewel. Ik moet gaan. Tot volgende week.
Bert Van Vossole
01:29:04
Ik kom regelmatig in contact met jongeren die meerderjarig verklaard werden. Vooral bij degenen waarbij deze beslissing niet correct was, zorgt dit voor een grote vertrouwensbreuk (soms onherstelbaar) nog naast de extra ondersteuning die wegvalt. Zij voelen zich en zijn onrechtvaardig behandeld mede doordat het inderdaad niet mogelijk is om effectief beroep in te dienen (tegenover de grond van de zaak). In de praktijk merk ik dat het dan daarna soms moeilijk is om zich neer te leggen bij een leeftijd die opeens enkele jaren ouder is. Hen dan te laten concentreren op de procedure en hun vluchtverhaal (wat de essentie vormt voor een erkenning) is niet evident. Zeker voor jongeren die weinig naar school zijn geweest en weinig van de politieke context van hun regio kennen. Mijn ervaring met CGVS is dat zij in eerste instantie geen probleem maken van een andere verklaarde leeftijd dan de leeftijdstest… Tenzij het vluchtverhaal niet geloofwaardig is, in dat geval wordt dat als extra argument gebruikt.
Els Strackx
01:31:41
Heel erg bedankt, super interesaant.
Els Strackx
01:31:56
Ik kijk uit naar de rest van de opname!
Katia Berlingieri
01:32:30
Heel erg bedankt voor de uiteenzetting. Het was heel interessant!
Julie Ryngaert
01:34:06
Ik moet er helaas vandoor. Dank je wel, Benoit, voor de aangrijpende en heldere toelichting. Heel Interessante vragen en duidelijke antwoorden ook. Ik kijk uit om dit opnieuw te beluisteren.
Plate-forme Mineurs en exil - Platform Kinderen op de vlucht
01:34:37
Griekenland voor Europees Hof gedaagd voor ‘pushbacks’ van bootvluchtelingen; https://www.standaard.be/cnt/dmf20210428_97748066
Lucia Dewitte
01:35:58
waarom treedt Europa daar dan niet tegen op?
Judith Vranken
01:37:13
heel erg bedankt, ik moet doorgaan.
Bert Van Vossole
01:37:38
https://www.thetimes.co.uk/article/eu-promises-700m-to-help-greece-keep-migrants-at-bay-h70mpf23d
Goedele Krekels
01:39:07
Heb je lectuurtips of andere specialisten die we kunnen lezen/beluisteren die andere, realistische en progressieve voorstellen hebben voor de toekomst (van Europa/de wereld/migratie)?
Ellen Vandamme
01:39:34
In hoeverre bestaan er kanalen voor Belgische advocaten (migratie- en vluchtelingenrecht) om hun ervaringen en kennis met elkaar te delen? Heel specifiek over de concrete aanpak van en uitspraken mbt individuele cases bvb? Bestaat er zo'n "lerend netwerk"?
Lucia Dewitte
01:39:44
De Dublin-procedure is toch ook niet verder realistisch?
ria cabus
01:41:53
Naar het internationaal strafhof gaan voor "misdaden tegen de menselijkheid"
Nele Verschelden
01:41:55
Ik moet nu weg. Het was zeer boeiend. Hartelijk dank!
Thomas Willekens
01:42:39
Ik heb al een vraag gesteld, maar zou ik nog een vraagje mogen stellen over het hoger belang van het kind?
Michiel Humblet
01:42:46
Ik sta ook in contact met een jongere die beweerde minderjarig te zijn (en ik geloof hem) maar meerderjarig werd bevonden op basis van een leeftijdstest. Hij is hier zeer verontwaardigd over en het leidt regelmatig tot vervelende situaties waarin hij moet uitleggen aan anderen waarom hij eigenlijk twee geboortedatums heeft. Maar belangrijker nog heeft de bevinding van meerderjarigheid hem het recht ontnomen op de betere omkadering die normaal beschikbaar is voor minderjarigen (bv. voogd of opvanggezin) en die hij eigenlijk nodig had voor een "vlotte" integratie in onze maatschappij (bv. allerlei administratieve zaken, budgetbeheer, studiekeuze of allerlei algemene maatschappelijke kennis die wij gewoon krijgen van onze ouders of op school). Ik vind dat zeer onrechtvaardig.
Ellen Vandamme
01:43:21
Bedankt Benoit! Voor het antwoord en de uiteenzetting in het algemeen. Heel interessant
Frauke Vangerven
01:44:22
Waar kunnen we deze webinar terugkijken?
Ellen Desmet
01:44:38
De webinars zullen op de website van CESSMIR staan
Frauke Vangerven
01:44:54
Danku!
Ellen Desmet
01:44:57
https://www.ugent.be/cessmir/nl
Floor Verhaeghe
01:46:41
U kan ons ook volgen op Facebook https://www.facebook.com/CESSMIR.UGent/ en twitter https://twitter.com/cessmir
Hilt Teuwen
01:48:43
tot volgende week en bedankt
Thomas Willekens
01:49:21
Super informatief antwoord Benoit, bedankt!
Liselotte Van Rooy
01:50:04
Was enorm boeiend! Bedankt voor de vele inzichten. Ik ga helaas moeten doorgaan, maar herbekijk het laatste stukje graag in de opname.
Ellen Desmet
01:50:53
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/9577/rechten-van-niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-in-belgie
Goedele Krekels
01:51:05
Heel erg bedankt, blijf vooral veel & vaak voor mensen spreken.
Ellen Desmet
01:51:09
https://shadowgame.eu/en/homepage/
Sandrine Vander Eecken
01:51:54
Hartelijk dank
Timmy D'Hooghe
01:51:55
Dikke merci Benoit, heel informatief en interessant! :-)
Ingrid Declunder
01:51:55
veel dank!
Bert Van Vossole
01:52:02
https://www.ntgent.be/nl/producties/de-staat-van-de-rechtvaardigheid-lara-staal
Michiel Humblet
01:52:10
Hartelijk dank, het was heel interessant!
Piet Heyvaert
01:52:16
Bedankt Benoit en het hele CESSMIR team voor de toegewijde, pakkende en zeer interessante uiteenzetting!
Liesbeth Matthijs
01:52:18
Hier neem ik veel van mee! van harte bedankt!
Katrien Herssens
01:52:19
heel erg bedankt Benoit!
Lucia Dewitte
01:52:19
hartelijk dank, zeer boeiend, alweer zeer confronterend!
Wendy Claes
01:52:20
Hartelijk bedankt!
oliver Addae
01:52:24
super interessant, dank!
Roos-Marie van den Bogaard
01:52:33
Hartelijk dank Benoit!
Saskia De Jonghe
01:52:35
Bedankt Benoit, zeer boeiend.
Renee.VanAchter@UGent.be
01:52:36
Bedankt Benoit! Super interessant! Tof van u nog eens te zien.
Sanne Laebens
01:52:44
heel erg bedankt!
Peter Laevaert
01:52:48
:)
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
01:52:52
Hartelijk bedankt! Heel erg interessante uiteenzetting en uitwisseling.
Francesca Puzzello
01:52:54
Bedankt! Tot volgende week.
Anke Van de Velde
01:52:56
Heel erg bedankt!
Nikish Vita
01:53:01
erg leerzaam en duidelijk uiteengezet!
Stefan Aelbrecht
01:53:07
Hartelijk dank!
Bert Van Vossole
01:53:08
Bedankt!
Lieve Janssens
01:53:08
inspirerend!